FORMA KSIĄŻEK LUDOWYCH

Wszelako książka może i powin­na być wykorzystywana jako środek popularyzacji wiedzy wśród lu­dzi mających już za sobą jakiś etap edukacji szkolnej. W tym charak­terze książka jest narzędziem jedynym i „bez niej też inne środki szerzenia oświaty będą bezskuteczne”. Ponadto książka spełnia po­ważną rolę natury obyczajowej, dostarcza przeżyć estetycznych, roz­rywki, a odpowiednio użyta może się okazać czynnikiem wypierającym alkohol. Aby książka mogła spełniać te funkcje, musi posiadać od­powiednie cechy. Stąd zajęto się również jej stroną wewnętrzną i zewnętrzną. „Co do formy książek ludowych, sądzimy, że przyjęty u nas zwy­czaj drukowania mał/ch broszurek dwu- i trzyarkuszowych nie jest dobrym. Takiego zacbukowanego drobiazgu lud szanować nie będzie. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.
Both comments and pings are currently closed.