WYCHODZĄC Z ZAŁOŻENIA

Wychodząc z takich założeń Kropotkin — wbrew darwinowskiej zasadzie walki o byt — głosił, iż „pomoc wzajemna to przeważające zjawisko w przyrodzie” i że ta zasada zwycięży wreszcie i w historii ludzkości, i w procesie tworzenia się nowego człowieka, wiernego swej autentycznej naturze. „Na podstawie najnow­szych badań w dziedzinie historii — pisał Kro­potkin — możemy obecnie historię ludzkości z punktu widzenia rozwoju pierwiastka etycz­nego przedstawić jako rozwój właściwej czło­wiekowi potrzeby organizowania życia na zasa­dach wzajemnego popierania początkowo w życiu rodowym, następnie we wspólnocie wiej­skiej i w republikach walnych miast”.  Dalszy rozwój społeczny mimo trudności szedł w tym kierunku. Na tych obserwacjach oparta etyka ukazuje nową koncepcję człowieka społeczne­go.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.
Both comments and pings are currently closed.