ZAWARTOŚĆ TYGODNIKÓW

Większość redaktorów zgodnie z przyjętymi zasadami lojalnie notowała źródło przekładu lub przedruku, niekiedy dołączając jeszcze inne wiadomości.Na zawartość tygodników składały się również materiały powsta­łe poza redakcją i gronem stałych bądź przygodnych współpracow­ników. Do wypowiedzi pochodzenia niezależnego od redakcji, na któ­rych treść i formę redaktorzy nie mieli żadnego wpływu, przycho­dzi zaliczyć niezbyt zróżnicowane formalnie wszelkie ‚.obwieszcze­nia, sporostowania, zastrzeżone prawem prasowym pisma urzędowe, płatne ogłoszenia oraz teksty tzw. „nadesłane”; czyli najrozmait­szej treści i formy, których miejsce opłacono w tygodnikach jak w przypadku ogłoszeń, ale za które redakcja nie przyjmowała odpo­wiedzialności i na ogół ten fakt zaznaczała odpowiednim sformułowa­niem tuż pod nagłówkiem rubryki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj ! Nazywam się Jeremi Nowacki prowadzę bloga poświęconego tematyce mediów. Na blogu znajdziesz najnowsze artykuły dotyczące reklamy i funkcjonowania mediów. Jeśli masz pytania zapraszam do komentowania albo skorzystania z formularza kontaktowego.
Both comments and pings are currently closed.